MUNGO: Żłobek & Przedszkole & Szkoła Rodzenia Bydgoszcz

Informacje ogólne
Metody nauczania

Wykorzystujemy autorski program nauczania i wychowania dzieci poprzez ruch, śmiech i zabawę. Dzieci, posiadają naturalny instynkt, przyswajając wiadomości bardzo szybko, nie zdając sobie jednocześnie z tego sprawy.

Ten element stanowi klucz do wszystkich zajęć odbywających się w naszej placówce. Jednocześnie pozwalamy dziecku na swobodę działania oraz zachęcamy do podejmowania codziennie nowych „wyzwań”, co przyspieszy proces usamodzielniania się dziecka.

Program, według którego realizowany jest proces dydaktyczno – wychowawczy
został dobrany tak, aby spełniał oczekiwania zarówno dzieci, rodziców jaki nauczycieli. Uwzględniono w nim wszechstronny rozwój osobowości dziecka oraz jego zdolności i zainteresowań.

Realizujemy program
wychowania przedszkolnego „Wokół Przedszkola” M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby-Żabińskiej. Jest on zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W proponowanym przez nas programie, następuje odejście od tradycyjnego podziału treści programowych na grupy wiekowe. Wprowadzono poziomy o wzrastającym stopniu trudności. Płynne poruszanie się w obrębie poziomów pozwala nauczycielowi dostosować treści zajęć do indywidualnych potrzeb dzieci. Treści wychowania i kształcenia zostały skupione wokół podzielonych obszarów edukacyjnych.