MUNGO: Żłobek & Przedszkole & Szkoła Rodzenia Bydgoszcz

PRZEDSZKOLE ul. Moniuszki
Zajęcia dodatkowe

Wszystkie zajęcia
wliczone są w cenę czesnego

Codziennie

 • Realizacja programu wychowania przedszkolnego
 • Przygotowanie szkolne – przygotowanie do nauki w szkole
 • 4 x w tygodniu

  • Język angielski

  2 x w tygodniu

  • Zajęcia z logopedą

  1 x w tygodniu

 • Nauka literek
 • Nauka cyferek
 • Taniec
 • Plastyka
 • Pozytywna dyscyplina
 • 2 x w miesiącu

  • Joga
  • Multisensoryka
  • Mungo Muzykanci

  1 x w miesiącu

  • Kuchcikowo
  • Koncert
  • Mungo Odkrywcy
  • Dogoterapia