MUNGO: Żłobek & Przedszkole & Szkoła Rodzenia Bydgoszcz

PRZEDSZKOLE ul. Moniuszki
Cennik

Przedszkole otwarte jest cały rok – bez przerw wakacyjnych.

W naszym Przedszkolu czesne jest kwartalnie aktualizowane o wskaźnik wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych GUS. Obecnie czesne wynosi 760 zł. Opłata miesięczna tytułem czesnego za drugie i kolejne dziecko jest pomniejszana o 10%.

Opłata za wyżywienie wynosi 17,5 zł dziennie. W przypadku nieobecności dziecka w placówce opłata za niewykorzystane posiłki odliczana jest od płatności za kolejny miesiąc.

Opłata wpisowa – 300 zł. W ramach tego wyposażymy dziecko w artykuły potrzebne do zajęć plastycznych, materiały do zajęć oraz ubezpieczenie

W przypadku nie odebrania dziecka z Przedszkola do godziny 17.00 naliczana jest dodatkowa opłata za opiekę poza godzinami pracy Przedszkola w wysokości 30,00 zł za każde rozpoczęte 30 minut.

Czesne zawiera

edukację, opiekę i wychowanie dziecka;

wycieczki i bilety wstępu na terenie Bydgoszczy;

wszystkie zajęcia dodatkowe
cykliczne występy dla Rodziców oraz Dziadków
szczegółowe fotorelacje z przebiegu dnia dzieci w zamkniętej grupie na FB
porady dla rodziców oraz badania przesiewowe i grupowe zajęcia ze specjalistami (psycholog, logopeda)
dostęp do aplikacji LiveKid

Zaangażowanie

Zadowoleni rodzice

Uśmiechnięte dzieci

100% włożonego serca