MUNGO: Żłobek & Przedszkole & Szkoła Rodzenia Bydgoszcz

Informacje ogólne
Adaptacja dziecka

Każde dziecko
jest indywidualnością

Dzieci zapisane do naszego Przedszkola, rozpoczynające edukację od września, mogą uczestniczyć wraz z rodzicami w dwutygodniowej, BEZPŁATNEJ adaptacji przedszkolnej.

Dlatego też proces adaptacji u każdego dziecka przebiega inaczej – zajęcia obejmują dwa tygodnie regularnych, najpierw półgodzinnych a maksymalnie trzygodzinnych spotkań. W ramach zajęć adaptacyjnych każdego dnia pojawiają się elementy codziennej edukacji przedszkolnej.

Zajęcia odbywają się w czasie dwóch ostatnich tygodni sierpnia w godzinach 9:00-12:00

Podczas dni adaptacyjnych dziecko spędza stopniowo coraz więcej czasu w Przedszkolu bez rodzica, przyzwyczajając się do nowego otoczenia i stopniowo zyskując poczucie bezpieczeństwa.

Okres adaptacji jest bezpłatny.