Agnieszka o sobie: Za główne cele mojej pracy stawiam sobie dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój. Niezwykle istotne jest dla mnie kształtowanie w dzieciach postawy samodzielności oraz wiary we własne możliwości. Jestem osobą pogodną i uśmiechnięta, dzięki czemu szybko zdobywam kontakt z najmłodszymi. Praca w przedszkolu to dla mnie ogromna przygoda i możliwość odkrywania razem z dziećmi nowych i ciekawych rzeczy. W wolnym czasie lubię przeczytać książkę, zwiedzać i poznawać nowe miejsca oraz spędzać czas aktywnie.